onze aanpak

1 We bemesten met compost en groenbemesters.

2 Insecten en andere belagers  houden we op afstand met  insectengaas.

3 Onkruid gaan we te lijf met wieden, schoffelen en afdekken.

4 We bewerken onze bedden diep zonder de grond te keren en lopen er verder niet op.

5 We gebruiken enkel kleine machines, geen zwaar  materieel.

6 We rekken het seizoen met winterdoek en onverwarmde tunnels.

7 We houden onze bedden zoveel mogelijk bedekt.

8 We kweken bijna al ons plantgoed zelf op.

9 Waar dat zinvol is werken we met  eigen zaad.

10 We  creëren bewust plaats voor natuur met bomen, hakhout, een poel…

Bewaren